การติดตั้งหญ้าเทียมบนพื้นปูนและบนพื้นดิน

หญ้าเทียมมี 2 ชนิด คือ
1. Polypropylene (PP) พอลิโพรไพลีน มีความแข็งแรงทนทานน้อยกว่า ทนความร้อนได้ไม่มากแต่ทนสารเคมีได้ดี มีราคาถูกจึงนิยมนำมาผลิตเป็นหญ้าที่ใช้งานชั่วคราวหรืองานภายในที่ไม่โดนแดดและฝน
2.Polyethylene (PE) โพลีเอทิลีนผลิตโดยแรงดันสูง มีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดี ทนต่อการกรอบแตกจึงนิยมนำมาผลิตเป็นหญ้าเทียมเกรดที่ต้องการความคงทน
เช่น งานกีฬา งานสวนซึ่งใช้งานภายนอกต้องโดนทั้งแดดและฝน

กรณีติดตั้งหญ้าเทียมบนพื้นปูน,พื้นกระเบื้อง
1.เตรียมพื้นที่โดยทำความสะอาดพื้นที่ให้แห้ง ไม่ให้มีเศษฝุ่นและขยะ
2.ตัดหญ้าเทียมให้ได้ขนาดตามพื้นที่ที่กำหนด
3.ทากาวเพื่อติดหญ้าเทียมบนพื้นที่
4.รอกาวแห้ง

กรณีติดตั้งหญ้าเทียมบนพื้นดิน
1.เตรียมพื้นที่โดยลอกหญ้าจริงออก และเก็บเศษขยะออกให้หมด
2.ปรับสโลปหน้าดินให้ได้ระดับน้ำไหลไปตามทิศทางที่กำหนด
3.ตัดหญ้าเทียมให้ได้ขนาดตามพื้นที่ที่กำหนด
4.ต่อหญ้าเทียมด้วยแผ่นต่อหญ้าเทียม (Seaming Tape) และกาว (Glue)
5.ยึดหญ้าเทียมกับพื้นดินด้วยตะปูยาวหรือเหล็กตัว U